24.5.2019 16:25:46

Delegácia Kozákov VSČZaS sa zúčastnila na 29.stretnutí Rusínov a ich priateľov

Kazaki Praga
Kazaki Praga
(foto: VSČZaS)

Obdržali sem mailom oznam:

Dňa 18.mája 2019 vystúpil folklórny súbor Kozáci Prahy na 29.stretnutí národnostných menšín v Chomutove


bližšie kliknit na link