02.2.2018 08:55:23

Danka Barteková už predsedovi J. Čarnogurskému odpísala

Pred chvíľou sme dostali informáciu od predsedu Slovensko-ruskej spoločnosti Jána Čarnogurského, že naša olympionička Danka Barteková mu už odpovedala na otvorený list, ktorý jej poslal.

"S rešpektom chcem informovať, že Danka Barteková odpísala na môj otvorený list. Jej odpoveď je korektná. Pripúšťa osobné stretnutie po návrate z olympiády koncom februára a podrobnejšie vysvetlenie. List Danky Bartekovej uverejním – s jej súhlasom – po jej návrate na Slovensko."

Ján Čarnogurský


Medzitým sme zistili, že odpoveď. D. Bartekovej už uverejnili hlavnespravy.sk a tak vám ju so súhlasom majiteľa HSP prinášame tiež:

 

Vážený pán Čarnogurský,

Váš otvorený list som si prečítala s úctou a pokorou.

Dovoľte mi reagovať na Vašu výzvu a žiadosť vysvetlením mojej úlohy v rámci rozhodovacieho procesu a zásad, ktorými som sa riadila vždy, nielen počas posledných intenzívnych mesiacov neľahkej práce pri zastupovaní športovcov v Medzinárodnom olympijskom výbore.

Ako iste viete, otázky dopingu v Rusku poznačili dianie na športovej scéne posledné dva roky. Na základe dvoch správ nezávislých vyšetrovateľov poveril Medzinárodný olympijský výbor riešením tejto otázky svoje dve komisie – jednu pod vedením p. Schmida, ktorej úlohou bolo preveriť systémy antidopingovej politiky v Rusku, a jednu pod vedením p.Oswalda, ktorej úlohou bolo preskúmať vzorky jednotlivých športovcov Ruska. V oboch týchto komisiách boli zastúpení aj športovci z Komisie športovcov MOV.

Oswaldova komisia následne potrestala 43 ruských športovcov, ktorí súťažili v Soči. Schmidova komisia podrobne zdokumentovala systematické manipulovanie so vzorkami športovcov v Rusku a exekutíva MOV správu tejto komisie schválila 5.decembra 2017. Ako dôsledok zistení sa Výkonný výbor (ktorého súčasťou je tiež jedna zástupkyňa športovcov z Komisie športovcov MOV) rozhodla suspendovať Ruský olympijský výbor s okamžitou platnosťou. Napriek tomu však pozvala športovcov, ktorí sú čistí a ktorí neboli súčasťou systému, aby sa na Zimných olmypijských hrách v Pjongčangu zúčastnili ako “Olympijskí športovci z Ruska”. Pre mňa ako športovkyňu je to signál, že MOV rešpektuje všetkých športovcov, ktorí sú čistí, neboli krytí dopingovým systémom v Rusku a dodržiavali pravidlá fair play.

 

Po tomto rozhodnutí Prezident Bach vymenoval dve pracovné skupiny:

  • Odborný nezávislý panel pod vedením Dr. Valerie Fourneyron mal mandát posúdiť všetkých ruských športovcov z tzv. long listu (500 športovcov, ktorých suspendovaný Ruský olympijský výbor vybral ako potenciálnych účastníkov OH, pričom počet miesteniek, ktoré Rusko vybojovalo, bol približne 200) a rozhodnúť, ktorých bude považovať za čistých. Panel na základe šestnástich kritérií, ktoré sú známe a zverejnené, posúdil anonymne, na základe dostupných dôkazov a informácií z viacerých dôveryhodných zdrojov zložku každého jedného športovca a napokon rozhodol o tom, že 389 športovcov spĺňalo vopred určené kritériá. Panel rozhodoval o každom športovcovi anonymne. To znamená, že posúdil zložku pod číslom, a až po jednohlasnej dohode všetkých členov panela o športovcoch, ktorí neboli považovaní za “čistých”, priradil k jednotlivým zložkám mená. Pre Medzinárodný olympijský výbor je dôležité, aby bola opäť obnovená dôvera v Olympizmus a čistotu Olympijských hier. Preto medzi kritériami boli nielen čistá dopingová minulosť a žiadne porušenie antidopingových pravidiel, ale aj účasť a evidencia športovcov v databáze Moskovského laboratória, ktorou MOV disponuje. Títo športovci sú považovaní Medzinárodným olympijským výborom za čistých a preukázateľne neboli súčasťou dopingového systému, ktorý fungoval počas Hier v Soči.
  • Implementačnú skupinu, do ktorej som bola nominovaná ako zástupkyňa športovcov aj ja. Cieľom pracovnej skupiny bolo potvrdiť kritériá, na základe ktorých Panel posudzoval každého športovca osobitne, posúdiť zoznam osôb, ktoré boli preukázateľne spojené s riadením antidopingového systému v Rusku počas Zimných olympijských hier v Soči, a posúdiť trénerov, ktorí boli zodpovední za dopingové nálezy športovcov v Soči. Implementačná skupina nemala právo dopĺňať mená na zoznam športovcov, ktorý bol predložený Odborným panelom. Okrem iného sa skupina zaoberala tým, ako v bežnej dennej praxi počas Zimných olmypijských hier v Pjongčangu implementovať rozhodnutie Exekutívy MOV.

 

Uvedomovala som si plne zodpovednosť, ktorá bola v mojich rukách. Zastupovala som nielen športovcov, ktorí majú právo súťažiť bez akejkoľvek obavy, že ich súperi nehrajú fér, aby sa nestalo, že na stupne víťazov vystúpia športovci, ktorí napokon budú medaile vracať a oberú čistých športovcov o moment slávy v dejisku Olympiády. Zastupovala som však aj športovocov, ktorí sa v Rusku nepodieľali na dopingových zlyhaniach a nemali by trpieť len kvôli tomu, že systém bol zneužitý. Myslím si, že tím Olympijských športovcov z Ruska, ktorý pocestuje do Pjongčangu, si zaslúži rovnaké podmienky ako športovci z ostatných krajín, preto som sa snažila neustále zdôrazňovať, aby bola ich účasť čo najmenej poznačená súčasnou nelichotivou situáciou a aby boli potrestaní aj ich lekári a doprovod, ktorý systém dopingu manažoval.

Nikdy som nehlasovala za to, aby čistí športovci necestovali na Olympijské hry. Uvedomujem si, čo pre každého z nich súťažiť pod piatimi kruhmi znamená. Neúčasť niektorých športovcov, ktorí boli dopingovými hriešnikmi, prípadne boli súčasťou rozsiahleho dopingového systému, ktorý zapríčinil, že Rusko prišlo o 13 medailí zo Soči a 43 športovcov bolo doživotne diskvalifikovaných z Olympijských hier, je reakciou na udalosti z roku 2014, ktoré vážne otriasli vierou v čistotu športu na Olympijských hrách. Sú ale i prevenciou, aby sa situácia neopakovala aj o niekoľko dní v Kórei.

S úctou,

Danka Barteková

 

redakcia