04.8.2012 10:55:06

Ďalší strategický odpočet

Moskva a Washington zverejnili ďalší pravidelný odpočet, ako sú na tom s počtami strategických útočných zbraní (Start 3) k 1. marcu 2012. Z hlásení vyplýva, že Moskva má 1492 atómových hlavíc, Washington 1737.
Pred pól rokom bol stav: Moskva – 1537 a Washington – 1800. Rusko má v súčasnosti operačne rozvinutých 494 nosičov atómových zbraní (MBR - Medzikontinentálne balistické rakety, ťažké bombardéry a balistické rakety na ponorkách), USA 812. Celkový počet rozvinutých a nerozvinutých odpaľovacích systémov: Moskva 881 a Washington 1040.
x x x
Údaje poskytli obe strany podľa zmluvy o Start-3. Dĺžka jej platnosti je 10 rokov. Podpísaná bola v Prahe 8. apríla 2010 s účinnosťou od 5. februára 2011 po obojstrannej ratifikácii.
Naplnením zmluvy sa má dosiahnuť zníženie stavu strategických útočných zbraní pre každú stranu na maximálne 700 operačne rozvinutých systémov (1550 bojových hlavíc na nich) a 800 rozvinutých i nerozvinutých odpaľovacích systémov už po siedmich rokoch jej platnosti.
x x x
Zaujímavosťou posledného hlásenia je aj prvá výmena telemetrickej informácie o štartoch balistických rakiet. Američania poslali do Moskvy údaje o štarte Trident-2, Rusi tiež o medzikontinentálnej rakete, no jej typ nespresnili.
Podľa informácií oboch strán bola práve výmena telemetrických informácií počas rozhovorov o Start-3 najkomplikovanejšia. Rozhodnutie o nich sa prijímalo až na úrovni prezidentov.
Poradca veliteľa ruských raketových vojsk strategického určenia genplk. Viktor Jesin svojho času povedal, že „výmena telemetrií s USA sa nebude vzťahovať na štarty pozemnej RS-24 Jars a námornej Bulava. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov Američanom prestala byť poskytovaná aj telemetrická informácia o skúšobných štartoch našich strategických rakiet v štádiu ich rozpracovanosti“.
Američania zatiaľ nové typy MBR nekonštruujú, so starými (Minuteman-3 a Trident-2) každoročne absolvujú päť skúšok.
-vmi- podľa ruskej tlače 10. apríl 2012