04.10.2013 18:54:42

Čurov poukázal americkej tlači na do neba volajúce nedostatky volebného systému USA

 

Agentúra RosBiznesKonsalting oznamuje, že predseda Ústrednej volebnej komisie RF Vladimír Čurov odpovedal novinám Washington Post na obvinenia v nečestnosti ruských volieb.

 

V liste šéfredaktorovi Martinovi Baronovi Čurov zdôraznil, že „ani jedno vyhlásenie o fakte porušenia zákonov pri voľbách nezostane bez kompetentnej previerky a zhodnotenia zo strany ÚVK RF, volebných komisií subjektov RF, súdnych orgánov“.

Pritom, „podľa súkromného názoru amerického právnika, prítomného pri práci so sťažnosťami a oznamami, v americkej praxi by sa s polovicou takýchto sťažností a oznámení nikto nezaoberal“, - poznamenal predseda ústrednej volebnej komisie.

Vladimír Čurov požiadal šéfredaktora Washington Post uverejniť tento list a prijať opatrenia, aby sa v budúcnosti „klamné tvrdenia“ neobjavovali na stránkach novín.

„Je to osobitne zvláštne pre predstaviteľa krajiny, ktorej prezidentské voľby sú sprevádzané značnými narušeniami medzinárodných štandardov, napríklad masovým predčasným hlasovaním, hlasovaním bez osobného dokladu, masovým zvozom voličov do volebných miestností, obmedzením práce pozorovateľov, vrátane medzinárodných, atď.“ – dodal ruský činiteľ.    

Podľa evrazia.org, 4. október 2013