29.12.2018 15:17:22

Čoskoro aj naše deti budú takto učiť rátať (video z US školy aj s ruskými titulkami)

youtube.com