04.8.2012 10:55:06

Čo Rusko dosiahlo?

Za relatívne neveľké obdobie – 20 rokov po rozpade ZSSR - dosiahlo Rusko v svojom rozvoji obrovský progres. Krajina úspešne uskutočnila rad hospodárskych reforiem a v rozvoji dosiahla „obrovský progres“, povedal v piatok prezident Dmitrij Medvedev.
V Sovietskom zväze sa podiel súkromného sektora rovnal skoro nule, dnes má hodnotu 60 percent. Vtedajší štátny dlh bol jeden a pol násobok ročného HDP, dnes sa zmenšil k takmer 10 percentám.
„Hyperinfláciu vystriedal mierny rast cien. Spotreba ruských rodín sa zdvojnásobila“, - povedal prezident a dodal, že Rusko reformami rýchlo prešlo od štátnej k trhovej tvorbe cien, od prísnej kontroly devízového trhu k jednému z najliberálnejších systémov vo svete, od krajiny brániacej vstupu zahraničným investíciám k ich súčasnej 300 miliardovej USD úrovni“.
„Z nuly sme postavili súčasný daňový systém. Pripomeniem, že v Rusku je jedna z najnižších úrovní daní z pridanej hodnoty a zo zisku. A na stimuláciu dlhodobých investície sme v tomto roku oslobodili od dane prírastok kapitálu“, povedal prezident.
Podľa vzgljad.ru, 17. jún 2011