06.11.2013 05:54:34

Čo odhalilo prvé sčítanie obyvateľstva v BaH?

Prvé sčítanie obyvateľstva Bosny a Hercegoviny od roku 1991, keď krajina bola súčasťou Juhoslávie, odhalilo jeho 13-percentný úbytok. 

Podľa predbežných údajov, BaH má 3,8 milióna obyvateľov. Jeho etnické zloženie zatiaľ nie je známe, konečné výsledky budú zverejnené až v polovici roku 2016.

No nedávno prenikali do médií neoficiálne údaje organizácie, ktorá dohliadala na sčítanie obyvateľstva: v BaH sa 54 percent ľudí hlási k Bosniakom (moslimom), 32,5 percenta sa považuje za Srbov (pravoslávnych) a 11,5 percenta za Chorvátov (katolíci).

Podľa Hlas Ruska, 5. november 2013