04.8.2012 10:55:06

Čo by na to povedalo slovenské ministerstvo kultúry?

V Moskve sa dnes začal 6. zjazd Zväzu divadelných umelcov, ktorý hneď pri otvorení skonštatoval, že hlavnou zásluhou predchádzajúcich rokov bolo uchránenie jednoty spoločenstva. Režisér Alexej Borodin k tomu dodal, že profesionálne najdôležitejším úspechom bolo prijatie koncepcie rozvoja divadiel do roku 2020.
Podľa slov predsedu zväzu Alexandra Kaľjagina na zjazde je prítomných 170 delegátov, ktorí zastupujú 75 regionálnych oddelení zväzu, vrátane 55 divadelníkov z Moskvy.
Koncepciu rozvoja divadiel do roku 2020 schválila vláda RF v júni tohto roka. Z dokumentu vyplýva, že množstvo súčasných diel v divadlách sa do roku 2020 zdvojnásobí, z toho bude 15 percent predstavení pre deti a mládeži bude určených štyrikrát viac diel ako doteraz. O ozajstnej komplexnosti programu nasvedčuje fakt, že vyše polovica divadiel získa nové internáty a hotely.
V. Mikunda podľa RIA Novosti, 23. október 2011