08.7.2020 18:15:05

CITÁT DŇA (8.7.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Всяко бывает: и то бывает, что ничего не бывает.“„Všetko sa stáva: aj to sa stáva, že sa nič nestane.“ :-)


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)