04.7.2020 18:00:31

CITÁT DŇA (4.7.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Не сняв коры, дерева не узнаешь.“„Kým nestrhneš kôru, drevo stromu nespoznáš.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)