04.12.2020 22:11:44

CITÁT DŇA (4.12.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Радость не вечна, печаль не бесконечна.“„Radosť nie je večná; zármutok nie je nekonečný.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)