31.7.2020 20:26:30

CITÁT DŇA (31.7.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Воин врагов побивает, а трус корысть подбирает.“„Bojovník nepriateľov poráža; zbabelec si korisť odváža.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)