03.8.2020 19:57:43

CITÁT DŇA (3.8.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Грозен враг за горами, а грозней за плечами.“„Strašný je nepriateľ za horami, ale ešte horší za plecami.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)