03.6.2020 19:48:10

CITÁT DŇA (3.6.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„По которой реке плыть, ту и воду пить.“„Akou riekou sa plavíš, z takej budeš aj vodu piť.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)