29.7.2020 19:29:02

CITÁT DŇA (29.7.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


    „Лиса кур не оборонит.“„Líška kury neochráni.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)