29.6.2020 18:48:59

CITÁT DŇA (29.6.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Змею обойдешь, а от клеветы не уйдешь.“„Had sa obísť dá, ale klebeta nie.


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)