28.7.2020 19:19:34

CITÁT DŇA (28.7.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Не всяк весел, кто поет.“

 „Nie každý kto spieva, je veselý.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)