28.6.2020 22:10:05

CITÁT DŇA (28.6.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Чужой бедой сыт не будешь.“

 „Bieda druhého Ťa nenasýti.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)