27.5.2020 19:07:58

CITÁT DŇA (27.5.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.“„Kto chce rybu jesť, musí do vody vliezť.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)