27.10.2020 22:01:40

CITÁT DŇA (27.10.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Дома-то и не голод, да подарок дорог.“„Aj keď doma nie je hlad, darčeku je každý rád.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)