26.11.2020 16:01:32

CITÁT DŇA (26.11.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Дай Бог тому честь, кто умеет ее снесть.“„Daj Boh tomu česť, kto ju dokáže zniesť.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)