24.10.2020 21:07:16

CITÁT DŇA (24.10.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Живая кость мясом обрастает.“„Živá kosť mäsom obrastá.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)