22.11.2020 13:34:55

CITÁT DŇA (22.11.2020) - príslovie. Veľmi voľný preklad :-)

(foto: I1990k/wikimedia)


„Сказка — ложь, а песня — правда.“


 

„Rozprávka býva lživou, pieseň vždy pravdivou.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)