20.9.2020 22:52:02

CITÁT DŇA (20.9.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


    „Где любовь, там и свет.“„Kde je láska, tam je aj nádej.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)