20.5.2020 20:55:49

CITÁT DŇA (20.5.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Не срывай яблока, пока зелено: созреет, и само упадет.“„Netrhaj jablko, kým je zelené: dozrie a samo spadne.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)