20.11.2020 22:36:03

CITÁT DŇA (20.11.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„При верном псе и сторож спит.“„S verným psom si aj stráž pospí.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)