20.10.2020 21:47:24

CITÁT DŇA (20.10.2020) - príslovie. Dnes veľmi voľný preklad :-)

(foto: I1990k/wikimedia)


„Идти в драку - не жалеть волос.“„Keď sa chceš biť, neľutuj si riť.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)