02.12.2020 21:22:18

CITÁT DŇA (2.12.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Лбом красится, а затылок вши едят.“„Predkom sa pýši, ale zátylok mu vši žerú.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)