18.5.2020 18:53:16

CITÁT DŇA (18.5.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Богатому черти деньги куют.“„Boháčovi sami čerti mince kujú.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)