16.9.2020 19:14:23

CITÁT DŇA (16.9.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


     „Одна беда не беда.“„Jedno nešťastie - nie je nešťastie.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)