16.10.2020 20:42:57

CITÁT DŇA (16.10.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Без клещей кузнец, что без рук.“„Kováč bez klieští - akoby ruky nemal.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)