10.10.2020 21:24:06

CITÁT DŇA (10.10.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Не смейся над старым, и сам будешь стар.“„Nesmej sa nad starcom - rovnaký budeš časom.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)