01.12.2020 20:52:13

CITÁT DŇA (1.12.2020) - príslovie

(foto: I1990k/wikimedia)


„Декабрь год кончает, зиму начинает.“„December rok končí a zimu začína.“


ruská ľudová múdrosť

Пословицы русского народа (Даль)