04.8.2012 10:55:06

Cirkev stanovila tri základné hodnoty 21. storočia

Predseda synodálneho oddelenia na spoluprácu cirkvi a spoločnosti moskovského patriarchátu Vsevolod Čaplin zverejnil vyhlásenie podľa ktorého ruská pravoslávna cirkev pomenovala tri základné hodnoty, ktoré sa musia stať základnými pre 21. storočie.
Navrhnutú triádu tvoria viera, vlasť a sloboda. Vsevolod Čaplin dodal, že „zoznam“ týchto hodnôt sa bude meniť i dopĺňať už s účasťou rôznych spoločenských organizácií.
Predtým cirkev vypracovala zoznam 14-tich večných hodnôt a ich dôležitosť podporila spoločným posúdením s politickými a mládežníckymi stranami. Kompletný zoznam večných hodnôt bol uverejnený v januári. Čaplin pripomenul, že ho tvorili: spravodlivosť, vlastenectvo, mravnosť, dôstojnosť, , rodina, kultúra a národné tradície, sloboda a mier, solidarita, blaho človeka, pracovitosť a jednota, sebaobmedzovanie a obeta.
Podľa evrazia.org, 11. marec 2011