02.6.2014 18:16:10

Čína zvyšuje nákupy ruského uhlia

Banícka spoločnosť "Mečel" Igora Zjuzina zvýšila v prvom štvrťroku podiel predaja uhlia do krajín Ázijsko-tichooceánskeho regiónu zo 60 na 75 percent a preorientovala aj dodávky uhlia z Ukrajiny na ázijský región.

Podstatný nárast exportu bol dosiahnutý predovšetkým vďaka dodávkam do Číny. Spoločnosť Mečel plánuje kvôli ďalšiemu nárastu exportu navýšiť prepravné kapacity

Podľa pravda.ru, 2. jún 2014