04.8.2012 10:55:06

Čína potrebuje veľa plynu – Európa bude mať problém

Počas 5. čínskej medzinárodnej konferencie o skvapalnenom plyne vyslovila predstaviteľka Energetického inštitútu pri čínskej štátnej rade predpoklad, že v roku 2015 dosiahne dopyt po plyne v Číne 200 mld kubických metrov, čo je – v porovnaní s rokom 2008 – plný dvojnásobok.
V ďalších rokoch 2016 – 2020 sa čínsky rast spotreby síce spomalí, no napriek tomu budú ročné prírastky spotreby narastať v priemere o 8 percent. K roku 2020 môže ČĽR teda ročne potrebovať 300 mld kubických metrov prírodného plynu.
Portálu „evrazia“ z toho vychádza len jedno: Čína zosilnie expanziu do krajín strednej Ázie, ktoré boli vytvorené po rozpade ZSSR. Napríklad do Turkmenistánu, ktorého hlavným bohatstvom je práve plyn. Preto zväčšenie čínskej spotreby vytvorí problém nielen pre Rusko, ale aj pre Európu.
V súčasnosti sa Turkmenistán a aj iné krajiny intenzívne dohadujú o svojich príspevkoch do projektu Nabucco. „Čínsky faktor“ však ich pozíciu umocní na ešte viac neústupčivú.
Podľa evrazia, 29. marec 2010