04.8.2012 10:55:06

Cesta k víťazstvu

Názory Alexandra Chramčichina na historické udalosti sú úplne neočakávané. Neschvaľuje vpád sovietskych vojsk a kontingentu krajín Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. No analyzuje správanie sa Čechov i Slovákov, ich mentalitu v historickom kontexte.
Česi sú zlopamätní, no v roku 1939 sa pokorne vzdali hitlerovskému Nemecku a aj v roku 1968 sa príliš nebránili. Napriek tomu sa cítia hrdinami, bojovníkmi so sovietskym totalitarizmom. Slováci, ktorí boli počas 2. svetovej vojny spojencami Nemcov, na jej konci povstali a uskutočnili celonárodné povstanie. A na rok 1968 takmer zabudli.
Viktor Mjasnikov, jeden z názorov o knihe A. A. Chramčichina „Rusi vo vojne“ (voľný preklad)