30.11.2014 17:52:02

Česká televízia ako dôkaz, že pravdu o Ukrajine žiadni mediálni sluhovia nezavrú do žaláru (video)

Tu netreba nič. Stačí sa len pozerať a pozerať a pozerať a dávať si otázku: Pane Bože, redaktorko a ty nevidíš, ako sa hrozne strápňuješ?