04.8.2012 10:55:06

Cena sv. Vojtecha Jánovi Čarnogurskému

11. júna 2011 obdržal predseda Slovensko-ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský vo Varšave z rúk prezidenta Poľskej republiky Branislava Komorowského Cenu sv. Vojtecha, ktorú každé dva roky udeľuje nemecká nadácia Adalbert – Stiftung.
Ján Čarnogurský pri udeľovaní ceny predniesol prejav, ktorého jedna časť sa týka Ruska a jeho vzťahov k západnej Európe.

x x x

"V tej dobe v strednej Európe si navzájom konkurovali dve kresťanstvá – východné a západné alebo byzantínske a rímske. Za symbol byzantínskeho možno považovať sv. Cyrila a Metoda, za symbol západného azda sv. Vojtecha. Presadilo sa západné, aj keď odkaz misie sv. Cyrila a Metoda zostal v Čechách a najmä na Slovensku stále živý a dnes sú spolupatrónmi Európy. Geopolitické sily Západu sa presadili proti silám Východu. Spoločenský systém, ktorý v sebe zabudoval karteziánsku logiku a oddelenie duchovnej a svetskej moci – systém dvoch mečov - prechádzal úspešnejšie dejinami, ako systém, kde náboženstvo nemalo autonómiu voči vládcovi a vytváral systém jedného meča. Kňazom, ktorí zostávali celý život slobodní, zostávalo viac času na šírenie viery, ako kňazom, ktorí sa ženili. Ale výzva súťaže medzi Východom a Západom zostane v strednej Európe stále. Včerajšie kolokvium sa zaoberalo práve súčasnou podobou tejto výzvy. Nechcem podľahnúť pokušeniu a spriadať kontinentálne, ideologické alebo politické konštrukcie. Európa nikdy nebola tak mierovo usporiadaná ako je dnes. Od západu až po stred je Európska únia, na východe sú Bielorusko, Ukrajina a Rusko a navzájom vedú rokovania o strategických vzťahoch. Ale ťarcha dejín a výzva budúcnosti zostávajú. Trúfam si iba zreprodukovať niektoré svoje pozorovania o postoji Rusov k tejto výzve. Rusko sa považuje za osobitnú civilizáciu v porovnaní so Západom. Koniec koncov za osobitnú civilizáciu považuje Rusko aj Západ. Spoločenské procesy v Rusku budú preto prebiehať odlišne od rovnakých procesov na Západe. Z toho vyplýva, že Rusko neprijme západné hodnotiace kritériá v celom ich rozsahu. Z tvrdenia o odlišnosti svojej civilizácie vyplýva pre Rusko uzáver, že prijíma Západ taký, aký je. Ak sa Západ bude chcieť dohodnúť s Ruskom, bude musieť prijať Rusko tiež také, aké je. Môže ho kritizovať, môže ho odmietať nasledovať, ale bude musieť prijať Rusko také, aké je. Ovládnuť Rusko sa Západu nepodarí. Ak tento problém prenesiem do náboženskej roviny, potom druhé fatimské proroctvo, ktoré hovorí, že Rusko sa musí nábožensky obrátiť, nemožno chápať tak, že Rusko sa obráti na katolícku vieru. Fatimské zjavenia uznáva katolícka cirkev za vierohodné. Východné kresťanstvo prednedávnom skončilo svoj zápas s komunizmom, v podstate víťazne. Zdá sa, že západné kresťanstvo teraz vstupuje do zápasu s odporcom útočiacim z inej strany. Zo strany relativizácie príkazov desatora, cez deformovanú interpretáciu ľudských práv. Je to spoločná výzva pre východných aj západných kresťanov a zostáva otázkou, či sa v tomto zápase vyvinie medzi nimi solidarita alebo ponechajú toho druhého, aby si poradil s výzvou sám. Rovnako ako v minulosti, vzťah náboženstiev bude mať aj svoj geopolitický odraz."