10.3.2020 15:40:41

Celoslovenská súťaž - Ruské slovo, ale aj činnosť Ruského centra PU v Prešove vo vysielaní RTVS

(foto: zdroj: Facebook)


Vážení priatelia!

Dávame do pozornosti reportáž o Ruskom slove a o činnosti Ruského centra Prešovskej univerzity v Prešove

 Reportáž v národnostnom magazíne si môžete pozrieť v archíve, minutáž o Ruskom

centre začína od 11:20 - 17:05 min.: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15241/216670…


Pripomíname Vám aj facebookovú stránku prešovského Ruského centra  :-)

 Mgr. Gabriela Turisová, Ruské centrum Prešovskej univerzity v Prešove