11.4.2020 12:28:13

Čarnogurský o osude sochy Koneva v Prahe: V lepšom prípade ju dajú do pivnice múzea, v horšom ju zničia

Predseda Slovensko-ruskej spoločnosti
Predseda Slovensko-ruskej spoločnosti
(foto: zdroj: Facebook)


Pred týždňom bola z Námestia interbrigád v Prahe 6 nečakane odstránená socha maršala I. S. Koneva, a to na základe rozhodnutia miestneho vedenia. Čin, ktorý sa odohral v čase mimoriadnych protikoronavírusových opatrení, pobúril najvyšších politikov v ČR i Rusku (HSP)

 Svoj názor na túto udalosť Sputniku oznámil aj bývalý premiér Slovenska a právnik JUDr. Ján Čarnogurský, ktorý predtým navrhoval presťahovať  sochu na Slovensko.

Sputnik: Ako by ste zhodnotili možnosť presunu sochy do Ruska? A nakoľko je tento krok vhodný v porovnaní s údajnou budúcou inštaláciou pomníka v Múzeu pamäti 20. storočia, ktorého adresa zatiaľ nie je známa?

Čarnogurský: Požiadavka rodiny maršala Koneva je oprávnená z niekoľkých dôvodov. Je oprávnená z dôvodov rodinnoemocionálnych, ide o ich predka. Je oprávnená z dôvodov právnych. Medzi Českou republikou a Ruskou federáciou platí zmluva o priateľských vzťahoch z roku 1993 a Dohoda medzi vládou ČR a RF o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva z roku 1996.

V prvej z nich sa v článku 18 píše o povinnosti vzájomnej spolupráce pri ochrane a štúdiu kultúrneho dedičstva oboch krajín, a to vrátane kultúrnych a historických pamiatok. V druhej z nich sa v článku 4 obe krajiny zaväzujú, že budú usilovať o ochranu historických a kultúrnych pamiatok a iných diel materiálnej a duchovnej kultúry národov oboch krajín, vrátane pamiatok a pamätných miest spojených s dejinami oboch národov. Odstránenie pamätníka maršala Koneva bez súhlasu ruskej strany je porušením oboch zmlúv.

Umiestnenie pamätníka do tzv. Múzea pamäti 20. storočia (Českej republiky) by bolo navyše porušením občianskych a osobných práv príbuzných maršala Koneva, pretože pamätník sa tam stane len múzejným exponátom, nie predmetom vzdávania úcty, za akým účelom bol vytvorený.

Navyše, ak to bude múzeum 20. storočia, budú v ňom aj exponáty o nacistickej okupácii Čiech za vojny, napríklad soška nacistického protektora Heydricha (ak sa taká zachovala) a môže sa stať, že maršal Konev a Heydrich budú vystavení vedľa seba ako rovnocenné postavy. Paradoxne by v takom múzeu mali byť aj fotografie zo smútočného zhromaždenia na Václavskom námestí v Prahe v roku 1942 po atentáte na Heydricha. Podľa filmových a fotografických záberov, ktoré sa zachovali, sa na námestí zhromaždili desaťtisíce Pražanov a smútili za Heydricha.

Presun do Ruska by bol tou lepšou alternatívou a česká strana by sa vyhla právnym problémom, ktoré spomínam vyššie. Poznamenávam, že Slovenskoruská spoločnosť ponúkla Prahe 6 odkúpenie pamätníka za cenu určenú súdnym znalcom a presun pamätníka na Slovensko. Maršal Konev velil operácii cez priesmyk Dukla na pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Praha 6 poskytla k nášmu návrhu len neurčitú odpoveď.

 

Sputnik: Aký osud podľa Vás čaká sochu Koneva v Česku na pozadí vývoja politickej agendy v Českej republike a Európe?

Čarnogurský: Pokiaľ bude Česká republika v geopolitickom područí Spojených štátov, socha maršala nebude v Českej republike nikdy v bezpečí. Vždy sa tam nájdu oportunisti, ktorí sa budú chcieť zapáčiť Američanom ešte viac. Ak sa na sochu maršala akože zabudne, v lepšom prípade ju dajú do pivnice niektorého múzea, v horšom ju jednoducho zničia.

 

Sputnik: Možno povedať, že demontáž pamätníka v Prahe je istým signálom, že česká politika týkajúca sa výsledku 2. svetovej vojny a role Sovietskeho zväzu bude čoskoro prehodnotená?

Čarnogurský: Socha maršala je signálom, že tlak rusofóbnych kruhov v Čechách sa stupňuje. Ustupovanie kontinentálnym silám v Čechách tradíciu. Napríklad v roku 1955 postavili v Prahe najväčšiu sochu Stalina na svete. Mali smolu, že onedlho Chruščov skritizoval Stalina na 20. zjazde KSSZ. Sochu Stalina potom v Prahe potichu odstránili. Po geopolitickom vytlačení USA z Európy sochu maršala Koneva v Prahe možno postavia späť.

 

Sputnik: Ako by ste zhodnotili návrh ruského ministra obrany Sergeja Šojgu, ktorý sa obrátil na šéfa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie so žiadosťou o trestné stíhanie zahraničných úradníkov, ktorí sú zodpovední za demontáž pamiatok sovietskych občanov?

Čarnogurský: Návrh ministra Šojgu je správny. Ostatne, Spojené štáty stíhajú cudzích občanov za všetko možné po celom svete.

 

HSP