21.9.2020 19:17:25

Čarnogurský ml.: Kto požaduje popularizáciu a pretláčanie potratov u Slovákov? Predovšetkým Nacisti

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
(foto: Pixabay)


Bránenie narodeniu počatých detí býva častokrát liberálmi prezentované ako právo ženy. Dejiny nás však učia aj iné srdcervúce príbehy. (HSP)Nacisti vypracovali detailný plán na nahradenie slovanského obyvateľstva vo východnej Európe nemeckou (árijskou) rasou, nazývaný Generalplan Ost (Generálny plán pre východ). V jeho malej forme, ktorá mala byť uskutočnená počas druhej svetovej vojny, a vo veľkej forme, ktorá mala byť realizovaná počas nasledujúcich tridsiatich rokov, predpokladali, že Slovanov vyhubia, presídlia za Ural alebo germanizujú. Jednou z hlavných metód zníženia slovanskej populácie bolo rozšírenie a popularizácia potratov medzi Slovanmi, ako aj homosexuality. Veď načo si špiniť vlastné ruky, nech sa vyhubia sami.

Hitlerov sekretár Martin Bormann vysvetlil nacistický postoj voči Slovanom veľmi prosto: Slovania majú na nás pracovať. Ak ich nepotrebujeme, môžu zomrieť. Rozmnožovanie Slovanov je nežiadúce. Nech používajú antikoncepciu a praktikujú potraty, čím viac, tým lepšie. Vzdelanie je nebezpečné. Postačí, keď budú vedieť napočítať do sto.

Náš parlament bude v najbližších dňoch rozhodovať o malej zmene existujúceho zákona o zabránení narodeniu dieťaťa. V navrhovanej zmene sa iba predĺži lehota, počas ktorej sa matka môže rozhodnúť, či zabráni svojmu dieťaťu sa narodiť alebo nie. Jej „právo rozhodnúť sa“ zabrániť narodeniu vlastného dieťaťa zostáva zachované. Keďže jej rozhodnutie nie je možné zobrať späť ak jej dieťa zomrie, je namieste, aby rozhodnutie matky bolo urobené na základe dostatočnej a hlbokej úvahy, a aby mala na rozhodnutie dostatok času.

Navrhovaná novela upravuje existujúci zákon podobne, ako je to už dnes napríklad v Belgicku alebo v Holandsku.

Popularizovanie bráneniu narodenia deťom vlastnými matkami je drastický nástroj na znižovanie počtu obyvateľov. Keď sa podarí v určitej spoločnosti presvedčiť tínedžerov, že „neporodenie“ vlastného dieťaťa je úžasné právo ženy, celá mladá generácia automaticky zníži svoju zodpovednosť vo vzťahu k sexuálnym vzťahom a spôsobí ľahkovážnu smrť mnohých detí ešte pred ich narodením. Celá spoločnosť bude poznačená bolesťou.

Pred narodením sa matka možno bojí o seba a o svoje pohodlie viac ako o svoje dieťa. Po narodení dieťaťa sa však bojí o dieťa viac ako o seba a je pripravená za dieťa dokonca polo žiť aj vlastný život. Novela zákona umožňuje matke takýto vývoj situácie zvážiť dôkladne.

Úmyselné navodenie smrti vlastného dieťaťa, aj keď legálne a dokonca vykonané inými ľuďmi, je pre svedomie ženy – matky obrovskou záťažou. Podobne ako vojaci, ktorí vo vojne celkom legálne zabíjali iných ľudí, aj matky, ktoré privodili smrť svojho vlastného dieťaťa, sú svojím skutkom hlboko poznačené. Svedomie kašle na zákony. Depresie, strata empatie a spontánnej radosti sú len malými prejavmi následkov, ktoré je možné zbadať aj navonok.

Pokiaľ sa matka rozhodne si dieťa ponechať, napriek nepriazni osudu, jej problémy je väčšinou možné vyriešiť peniazmi. Navrhovaná novela zákona ponúka zavedenie ďalšieho finančného príspevku pre matky. Ak sa problém dá vyriešiť peniazmi, nejde o veľký problém. Pokiaľ sa matka rozhodne zabrániť narodeniu svojho dieťaťa, jej drásajúce problémy sa už peniazmi vyriešiť nedajú.

Samotná matka je zriedka za zabránenie narodeniu dieťaťa. Zväčša je to jej okolie, ktoré ju presviedča, aby sa dieťa nenarodilo. Matkini rodičia, ktorí mali pre dcéru úplne iné plány, otec dieťaťa, ktorý sa bojí zodpovednosti, politické aktivistky so svojou agendou, klinika, ktorá má svoj finančný záujem. Následky svojho rozhodnutia však musí znášať sama. Preto je dôležité, aby mala dostatok času zvážiť všetky okolnosti a najmä následky, ktoré jej rozhodnutie prinesie.

Správne rozhodnutie matky, správne z jej pohľadu, je kľúčové. Nech má však čo najdlhšie ponechanú aj možnosť, rozhodnúť sa pre život. Ak sa rozhodne pre život dieťaťa, jej život nebude ľahký, úsmev a láska dcéry alebo syna jej však prinesú veľké šťastie.

Všetci „pro choice“ (za právo voľby) liberáli by mali navrhovanej novele, o ktorej bude teraz parlament hlasovať, nadšene tlieskať, pretože predlžuje matke možnosť uskutočniť jej právo voľby, a to dôkladnejšie ako doteraz. Ak proti novele bronia, patria do tábora „pro kill“ (za vraždu), pretože im nejde o právo ženy, ani o jej dobro, ale o ich vlastnú chorú agendu, otvorene dejinami popísanú.

Niektorí si myslia, že vedia za matku rozhodnúť lepšie ako ona sama, a hlavne rýchlejšie. Komu slúži popularizácia a násilné pretláčanie zabránenia narodeniu detí na Slovensku, vieme. Avšak deti, ktoré dostali možnosť sa narodiť, sú pre všetkých nás požehnaním a radosťou.


JUDr. Mag. Ján Čarnogurský ml.