30.12.2016 05:21:10

Brusel je v panike: EÚ je pripravená uznať pravdu Gazpromu, len aby sa vyhla plynovej vojne

Kyjev končí tento rok s hromadou nevyriešených problémov. Aj Rusko má k nemu pohľadávky ohľadne nesplateného dlhu, ktorý Ukrajina spochybňuje. Na pozadí týchto otázok experti nevylučujú vznik novej plynovej vojny.