13.2.2020 12:21:01

Bratislavské krajské kolo súťaže Ruské slovo (RCVK)

Záverečné pózovanie súťažiacich, učiteľov a porotcov
Záverečné pózovanie súťažiacich, učiteľov a porotcov
(foto: rcvkba.sk)


V Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave sa 7. februára uskutočnilo krajské kolo celoslovenskej súťaže Ruské slovo. Zúčastnilo sa ho 30 žiakov a 7 učiteľov zo 6 škôl Bratislavského kraja. Čestnou členkou súťažnej poroty bola známa ruská spisovateľka Xénia Dragunskaja.Účastníci vo veku 7-20 rokov súťažili v prednese poézie či prózy a speve piesní v ruštine. V roku 2020 je súťaž venovaná 75. výročiu Veľkého víťazstva o čom hovorí aj jej názov Vďaka za víťazstvo! Súťažiaci si vyberali literárne diela podľa zadanej témy a prednášali ich zvlášť precítene.

Po súťažných vystúpeniach nasledovala prezentácia projektu Nesmrteľný pluk a literárno-hudobná kompozícia, ktorú pripravili žiaci Gymnázia A. Einsteina.

Záver podujatia patril vyhláseniu výsledkov. Všetci zúčastnení boli odmenení diplomami a knižnými darmi od Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike a RCVK. Xénia Dragunskaja tiež v svojom mene odovzdala špeciálne ceny.

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave