23.7.2013 13:38:07

Bratislavčania v Kosovskej Mitrovici

Dušan Pekár (druhý vľavo) v Kosovskej Mitrovici
Dušan Pekár (druhý vľavo) v Kosovskej Mitrovici

Starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov Ing. Dušan Pekár a viceprimátorka Bratislavy Ing. Viera Kimmerlingová navštívili na pozvanie primátora srbskej časti Dragišu Vlaškoviča Kosovskú Mitrovicu na „Vidan dan“, čo je výročie bitky na Kosovom poli 28. júna.


 

V Kosovskej Mitrovici ich v prítomnosti predstaviteľa srbskej vlády Krestimira Pantiča srdečne privítal primátor Kosovskej Mitrovice Dragiša Vlaškovič. 

redakcia