30.10.2015 13:28:50

Bratislavčania, tešte sa! A Vajnorčania ešte viac!!!

Pred pár minútami mi volal bývalý kolega, dôstojník protichemickej ochrany zo Západného vojenského okruhu ČSĽA, že aby som nezabudol naším ľuďom pripomenúť, že v prípade niečoho im vláda SR už vyárendovala cestu do večnosti medzi prvými. Áno, aj ja, ako bývalý príslušník veliteľstva 1. armády ČSĽA so sídlom v Příbrami (plnohodnotná 42 tisícová pozemná armáda), potvrdzujem, že rozhodnutím vlády SR sa prvoradým cieľom útoku sa v prípade ohrozenia Ruska, stane aj kataster Vajnor a Bratislavy.

Vďaka pán Fico a nech nás naozaj chránia Všetci svätí

Vladimír Mikunda