08.1.2019 16:46:45

Bojovníci sýrskych demokratických síl masovo prebiehajú do sýrskej armády

Mesto Manbidž v provincii Aleppo je z troch strán obkolesené silami sýrskej republikánskej gardy, 1. a 4. tankovou divíziou Sýrskej arabskej armády. Tým je chránené od možnej vojenskej operácie Turecka. Sýrske vládne sily do mesta nevstupujú. Sú na to dôvody.

Okolo štyroch stovák bojovníkov kurdských Národných obrancov opustilo mesto na začiatku januára. Udialo sa to vďaka dohode so sýrskou vládou. Lenže v Manbidži stále zostávajú sily medzinárodnej koalície na čele s USA. S určitosťou sa tu dá hovoriť o amerických a francúzskych vojakoch.  

Oddiely Národných obrancov sú základom Sýrskych demokratických síl, vytvorených a zatiaľ (bez mandátu OSN) podporovaných Spojenými štátmi americkými. Lenže po vyvedení amerických vojsk ich osud budú určovať iní hráči, vrátane aj Turecka, ktoré ich považuje za teroristické organizácie.

V súčasnosti je velenie SDS značne znepokojené dezerciou svojich radov. V provincii Dejr-ez-Zor už stovky bojovníkov so zbraňou v rukách opustili rady SDS a prešli do služby Sýrskej arabskej armády. Všetko sa to začalo v momente vyhlásenia USA o vyvedení svojich vojsk zo Sýrie.

Mimochodom, počas rozhovorov s lídrami kurdských síl Damašek nastoľuje otázku rozpustenia ich oddielov a o možnosti pokračovať v službe, ale už v zostave Sýrskej arabskej armády.   

Podľa regnum.ru, 8. 1. 2019