13.12.2013 20:21:13

Blíži sa tradičné stretnutie na vianočnom trhu

Vo štvrtok dňa 19. decembra o 18.00 hod. sa bude konať tradičné predvianočné stretnutie Klubu Arbat. Odštartujeme ho na tradičnom mieste na bratislavskom Hlavnom námestí pri jezuitskom kostole (Kostol najsvätejšieho spasiteľa).

No tento rok tam iba začíname. Predbežne sme sa totiž dohodli, že tento rok si prejdeme a ochutnáme maximum z previanočnej ponuky tak na Hlavnom, ako aj na Hviezdoslavovom námestí. Oneskorenci nás teda nájdu len na telefonických číslach našich skalných členov.  

redakcia