04.8.2012 10:55:06

Bez dotyku k hodinovým ručičkám

Projekt federálneho zákona, ktorým sa odstráni posúvanie hodinových ručičiek pri „letnom“ a „zimnom“ čase už podporil výbor pre priemyselnú politiku Rady federácie RF. Informáciu uverejnil portál novosti@mail.ru, ktorý sa odvolal na slová predsedu výboru Valentína Zavadnikova, že – projekt tohto zákona bol rozpracovaný na základe výskumov ukazujúcich, že presun hodinových ručičiek o hodinu vpred má za následok nárast chorobnosti, väčšieho počtu dopravných nehôd a dokonca aj počtu pokusov o sebevraždu. evrazia.ru, 10. 2. 2010