13.10.2017 11:45:51

Banka Ruska sa vzdala eura a prešla na zlato

 

Ruská centrálna banka za ostatných desať rokov veľmi zmenila politiku správy zlatých a menových rezerv štátu, predovšetkým čo sa týka podielu eura od 40 % na 26 % a zvýšenia podielu zlata z 8 miliárd USD do 73,6 miliárd USD.

 

V prvom štvrťroku podiela eur klesol v rezerve Banky Ruska na rekordne nízku úroveň 25,7 %, hoci podiel dolárovej časti zostal v ostatných 10-tich rokoch na jednej úrovni 40 – 49 %. Celkovo sa ku koncu septembra pod správou centrálnej banky nachádzalo 424 miliárd USD.  

Podľa údajov centrálnej banky investície do eura prinášali v ostatných štvrťrokoch len straty. Za prvé tri mesiace tohto roka predstavovali pri eure stratu 0,38 %, pri dolároch výnos 0,54 %.

Veľká časť nákupov zlata Bankou Ruska sa udiala v ostatných dvoch rokoch, lenže analytici nazývajú túto stratégiu konzervatívnou, pretože podiel zlata v iných zlatých a menových rezervách ústredných bánk sveta sa znížil takmer dvojnásobne.

Nový zlatý štandard CB Ruska sa môže stať odpoveďou na rozhodnutie mnohých CB sveta naštartovať tlač bankoviek. Taká politika svetových centrálnych bánk za posledné desaťročie priviedla k tomu, že kurzy základných rezervných mien sveta začali byť nepredvídateľné.

Podľa in24.org, 13. 10. 2017